ŻYJĄC W OBOZIE

Jeśli, żyjąc w obozie, więzień nie dokonał niezbędnej rewizji w hierarchii i zakresie obowiązywania poprzednio uznawanych norm i stosował się do nich w ten sam sposób jak w sytuacji normalnej, to po prostu nie miał on większych szans na przeżycie. A. Pawełczyńska (1973) zwraca uwagę, że normy mo­ralne stanowiące dorobek „normalnej” kultury europejskiej wymagały grun­townej reinterpretacji polegającej przeważnie na tym, że nadawano im formę minimalistyczną („najmniej cierpienia”), minimalistyczną z punktu widzenia warunków normalnego życia. W obozie musiały ulec reinterpretacji piękne hasła o równości, braterstwie, miłości bliźniego, a nawet najbardziej podstawo­we normy dekalogu, jak „nie zabijaj’ i „nie kradnij”.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!