ZNACZĄCY REZULTAT

Rezultat ten jest wielce znaczący także z tego względu, że w „obiek­tywnym” opisie rzeczywistych i powinnościowych (idealnych) właściwości społecznych przestępcy, jakiego dokonuje otoczenie, podkreślona jest na ogół znaczna rozbieżność pomiędzy tym, jakim człowiekiem powinien on być a ja­kim jest rzeczywiście. Z badań P. Chodorkoffa (cyt. za: Lindzey G., Hall C. S., 1965, s. 474) wynika zaś, że ten rodzaj dysproporcji między samoopisem właś­ciwości społecznych a ich opisem dokonywanym przez otoczenie wskazywać może na znaczną obronność percepcyjną i złe przystosowanie społeczne. Niemal zupełny brak napięć w obrębie społecznych właściwości „własnego ja” wydaje się oznaczać, że nie ma w nich miejsca na powstawanie motywacji zmierzającej ku polepszeniu swych realnych cech społecznych ani ku zmianie ideałów tych cech.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!