ZDUMIEWAJĄCA PRAWDA

Ręka mimo woli zatrzyma się przed wyłącznikiem; to można oglądać, kiedy chcemy, a w dowolnej chwili i bez wnikania spe­cjalnie w istotę rzeczy — po prostu obserwować bieg życia, przebudzić w sobie gapia, który pa­trzy, jak dookoła ptaki latają, jak trawa rośnie… Na pewno ręka nasza cofnie się przed wyłącze­niem telewizora, by nie przeciąć tego prawdzi­wego potoku życia na ekranie…Jednakże owa zdumiewająca kiedyś ludzi praw­da pierwszych taśm filmowych, czy też zdumie­wająca prawda pierwszych programów telewi­zyjnych, nie stanowiła jeszcze, oczywiście, prawdy sztuki. Była to owa pierwsza, elementarna praw­da i bezpośredniość, bez czego sztuka nie może istnieć, lecz co samą sztuką nie  jest i nawet nie pretenduje do jej miana.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!