ZAKRES STOSOWALNOŚCI POSTAW

Z zakresu stosowal­ności postawy V — „nie należy namawiać do złego” usuwani są poza tym sąsiedzi i osoby z dalszej rodziny, natomiast poza zakresem stosowalności postawy I — „należy pomagać” znajdują się „tylko” funkcjonariusze, przed­stawiciele wymiaru sprawiedliwości i osoby pokrzywdzone. Analizując tabelę 4 według wierszy zauważymy, że:1) zakresem stosowalności wszystkich postaw moralnych obejmują przestępcy jedynie członków najbliższej rodziny,2) zakresem stosowalności większości postaw obejmują przestępcy człon­ków dalszej rodziny, sąsiadów z miejsca zamieszkania i przełożonych z pracy lub szkoły (te kategorie osób usuwane są poza ZS postawy III lub (i) postawyV), poza zakresem stosowalności wszystkich lub prawie wszystkich postaw moralnych przestępców znajdują się funkcjonariusze, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, a także koledzy i osoby poszkodowane.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!