WZGLĘDNA WARTOŚĆ

Przymiotniki te należy rozsortować na 9 kategorii w ten sposób, aby rozkład kartek do poszczególnych kategorii był rozkładem normalnym. Kartki sortowane są dwukrotnie przy odmiennych instrukcjach: 1) jaki jes:em (,,ja-rzeczywiste ) i 2) jaki powinienem być („ja-idealne”). Stopień zgodności między tymi dwoma elementami ,,ja” stanowi wskaźnik samoakceptacji jednostki, a jego miarą jest współczynnik korelacji (wskaźnik 1,00 oznacza bardzo wysoki poziom samoakceptacji, wskaźnik 0,00 oznacza ekstremalnie niską samoakceptację). Dzięki technice SQ uzyskuje się również informacje o    względnej wartości każdego z czterech wymiarów ,,ja”, realnego i idealnego. Jest to możliwe dzięki analizie profilu wykreślanego na podstawie sum not (od 1 do 9) przypisanych przymiotnikom odnoszących się do poszczególnych wymiarów „ja”.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!