WYNALEZIENIE TELEWIZJI

Dobrze, że telewizja nie została wynaleziona w latach dwudziestych! Wszystko bowiem odcią­gałoby wówczas potencjalnych telewidzów od pro­gramu: czy byłyby to żywiołowo organizowane wiece, czy też uczestnictwo w „masowych wido­wiskach”! Cóż, były to, jak wiemy, czasy roman­tyczne. Ludzie jeszcze nie chcieli być tylko wi­dzami.W latach trzydziestych telewizja też nie absor­bowałaby w zasadzie ludzi. Praca agitacyjna, bu­dowy komsomolskie,’ wreszcie po prostu brak pie­niędzy na kupno telewizora.A obecnie? Jakim tendencjom charakterystycznym dla na­szych czasów telewizja wychodzi naprzeciw, na jakich się opiera? Jaka jest jej rola w „utrwa­laniu” owych tendencji?

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!