WYJĄTKOWE SYTUACJE

Wyjątkiem tym mogą być niek­tóre sytuacje wspólnie przeżywanego zagrożenia („zasada względnej solidar­ności”, por. Kosewski M., 1977), czy wspólnie podejmowanej aktywności przestępczej, natomiast w innych sytuacjach społecznych dominuje podobny brak zaufania, mściwość, nieuczciwość itp., jak wobec ludzi spoza więziennej przestępczej podkultury. Tak więc wzajemna życzliwość tych, którzy eksploa­tują i niszczą innych jest raczej rzadko spotykana, a w każdym razie ograni­czona do szczególnych sytuacji społecznych. Inaczej mówiąc, uspołecznione postawy moralne wobec jednych ludzi zrodzone lub podtrzymywane ze względu na antyspołeczne ustosunkowania wobec innych, nie są u przestęp­ców często spotykane, to znaczy wspólna antyspołeczność wobec ludzi nie jednoczy ich więzami uspołecznienia.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!