WSZYSTKIE POSTAWY MORALNE

O ile niemal wszystkie postawy moralne nieprzestępców są ze sobą silnie powiązane tworząc w miarę jednolity system pozytywnych postaw moralnych, o tyle u przestępców stwierdziliśmy silne powiązania w obrębie postawy nieprzyznawania się do winy, postawy mściwości i postawy nieposzanowania cudzej własności. Ten zwarty trójczłonowy system postaw tworzy tzw. „triadę antyspołeczną” odpowiedzialną (sterującą) znaczną liczbą za­chowań przestępnych. Wszystkie postawy moralne przestępców mają znacznie węższy zakres- stosowalności od analogicznych postaw nieprzestępców, co oznacza, że przestępcy wykazują preferencję do traktowania tylko niektórych ludzi zgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi, a wobec znakomitej więk­szości osób z otoczenia społecznego przyjmują postawy sprzeczne z wymaga­niami moralności powszechnej.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!