WSZYSTKIE ASPEKTY

Również w wypadku „ja-morałnego” pojęcie „dobra” i „zła” mogą ulec zrelatywizowaniu do rzeczywistości wię­ziennej, mogą nawet całkowicie pomijać kryteria samooceny stosowane na wolności lub też kryteria te poddane są radykalnej (obronnej) reinterpretacji. Więzień może więc pomniejszać wartość innych ludzi, aby w ten sposób podwyższyć poczucie własnej wartości, albo poczucie to uniezależnia od spo­łeczeństwa ludzi wolnych i uczciwych. Wszystkie omówione dotąd aspekty sytuacji więziennej wskazują na to, że pod jej wpływem nie dochodzi do resocjalizacji skazanego, ale raczej do jego dalszej społecznej i moralnej degradacji, tym bardziej, że owa działalność resocjalizacyjna sprowadza się najczęściej do mechanicznego dawkowania kar i (rzadziej) nagród i ma na celu nie tyle przygotowanie więźnia do prawi­dłowego funkcjonowania w społeczeństwie, ale zmierza raczej do tego, by przys­tosował się on do życia w warunkach izolacji i by nabył pewnych nowych technik skutecznego unikania represji (Lewicki A., Paryzek L., Waligóra B.. 1969, s. 429).

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!