WIDOCZNA ROZBIEŻNOŚĆ

Rozbieżność widoczna jest dosłownie wszędzie. Chociażby, w tym, że w ostatnich latach wydano u nas co najmniej dziesięć, książek o technice pro­gramów telewizyjnych. I to książek potężnych, so­lidnych. Nie ukazała się natomiast ani jedna ksią­żka czy choćby broszura o telewizji jako o nowej dziedzinie sztuki. W każdym razie do. maja 1961 roku, gdy, piszę te słowa, takiej książki nie było.  Dzięki temu, że telewizja już dziś jest w stanie transmitować programy z przestrzeni kosmicznej, uczeni mają możność obserwowania na ekranie te­lewizyjnym zarówno tego, co się dzieje we wnę­trzu statku kosmicznego, jak i tego, co widnieje na zewnątrz.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!