WEWNĄTRZ TABELI

Jednak i wewnątrz tabeli można zamiast <TD> użyć <TH>, uwypuklając zawartość odpo­wiednich komórek. Za pomocą<CAPTION> można dodać do tabeli nagłówek i pod­pis, umieszczone względem niej centralnie. Jeśli nie zadeklarowano inaczej, szerokość kolumny określana jest automatycznie i dostosowuje się do najszerszej wartości w kolumnie. Jeśli szerokość okna przeglą­darki nie wystarcza dla całej tabeli, zawartości najszerszych komórek umieszczane są w kilku wierszach.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!