WERYFIKACJA HIPOTEZY

Weryfikacja hipotezy ósmej wymaga jednak przede wszystkim porównania oceny własnego rygoryzmu moralnego z rygoryzmem przypisywanym ludziom z otoczenia społecznego, lub innymi słowy, chodzi tutaj o ocenę własnej moralności na tle moralności innych ludzi. Podstawą dla tych porównań jest rysunek  i tabela przedstawiające odległości pomiędzy przeciętnymi wskaźnikami rygoryzmu przypisywanego poszczególnym kategoriom ludzi a wskaźnikami samooceny tego rygoryzmu oraz istotność różnic między nimi. Z dokonanych porownan wynika, że osoby niekarane oceniają moralność rozmaitych ludzi niemal tak samo jak moralność własną, to znaczy dość wysoko (por. wskaźniki Xn w tabeli ) za wyjątkiem funkcjonariuszy oce­nianych pod tym względem znacznie niżej od siebie.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!