W WYRÓŻNIONYCH SYTUACJACH

Można zatem powiedzieć, że żadna z wyróżnionych przez nas sytuacji nie prowadzi w sposób nieuchronny do dezintegracji postępowania moralnego człowieka. W zależności bowiem od tego, jakie zachodzą relacje pomiędzy od­działującymi na niego bodźcami, sytuacjami, wydarzeniami i okolicznościami a jego motywami, postawami, systemem wartości, tolerancją na zwłokę, odpornością na pokusy, samowiedzą itd., owe okoliczności i sytuacje mogą wywołać zakłócenia w funkcjonowaniu moralnym o różnym zakresie i różnej intensywności lub nie wywołają żadnych zakłóceń. Doceniając więc mody­fikującą rolę owych czynników sytuacyjnych nie możemy zapominać o tym, czym powiedzieliśmy na samym początku, że człowiek jako istota autono miczna jest podmiotem swego działania czyli kieruje nim sam według własnych standardów i że każda sytuacja jest zawsze czyjaś, to znaczy dotyczy ona podmiotu, posiadającego taki a nie inny stan mechanizmów regulacyjnych odbierającego ją av swoisty dla siebie tylko sposób.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!