W SYTUACJI WIĘZIENNEJ

W sytuacji więziennej występują również elementy dyfuzji odpowiedzial­ności obejmujące nie tylko więźniów, ale i funkcjonariuszy. Personel zakładu karnego to osoby umundurowane, pełniące służbę, zhierarchizowane według stopni wojskowych i stanowisk, wypełniające polecenia naczelnika (dyrektora) i przestrzegające w swej pracy poszczególnych punktów regulaminu więzien­nego. Ten antydemokratyczny system pracy, wspierany rozbudowanym sys­temem kontroli ze strony organów prokuratorskich i sądowych, sprzyja prze­rzucaniu własnej odpowiedzialności za los i sytuację więźnia na tzw. wyższe instancje, na przepisy, przełożonych.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!