W POZOSTAŁYCH PODGRUPACH

W pozostałych: podgrupach współczynniki korelacji pomiędzy okresem pobytu w więzieniu postawami są statystycznie nieistotne. Zwraca przede wszystkim uwagę fakt, że postawy recydywistów nie zmieniają się w żadnym okresie pobytu w wię­zieniu, to znaczy, że przychodzą oni do zakładu karnego już z ukształtowa­nymi postawami i choć nie ulegają one wprawdzie zauważalnemu pogorszeniu,, to nie ulegają też poprawie. Tak samo zresztą jest u osób pierwszy raz kara­nych przebywających w zakładzie karnym praez dłuższy okres (P2 i P3), u któ­rych również brak jest istotnych zależności między okresem uwięzienia a po­stawami moralnymi i ich zakresami stosowalności. Prawdopodobnie więc proces desocjalizacji osobowości, który dokonuje się w czasie początkowych miesięcy izolacji, nie jest już zauważalny w miesiącach i latach następnych.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!