W PEWNYM EKSPERYMENCIE

Stanley Milgram wykazał w swym słynnym eksperymencie (cyt. za: Mika S., 1969; Aronson E., 1978), że w sytuacji posłu­szeństwa wiele osób bez większych oporów zgadza się na reakcje przysparzające innym bólu i cierpienia. Jest to sytuacja, w której odpowiedzialność za własne zachowanie spada na osobę eksperymentatora, szczególnie jeśli jest to szano­wany autorytet naukowy, a eksperyment prowadzony jest pod szyldem uznanej placówki naukowej, zaś badani są przekonani, że ich zachowanie przyczyni się do weryfikacji ważnej teorii naukowej. Można przypuszczać, że sytuacji rozdzielonej odpowiedzialności ulegają przede wszystkim Indzie o dominacji tzw. poczucia kontroli zewnętrznej, przy którym uznaje się, że wyniki własnych działań pozostają poza własną kontrolą, a zależne są od innych ludzi i okolicz­ności zewnętrznych (por. s. 69), a w każdym razie są to osoby posiadające w swej osobowości skłonność do zaprzeczania odpowiedzialności (por. s. 61).

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!