W ODNIESIENIU DO ZMIENNYCH

W odniesieniu do interesujących nas w tej pracy zmiennych psychologicz­nych, a więc postaw i poglądów moralnych oraz poczucia winy, krzywdy i odpowiedzialności, możemy sformułować następną hipotezę. Pod wpływem pobytu w więzieniu u przestępców zachodzą nieznaczne przeobrażenia w obrębie interesujących nas właściwości psychologicznych albo nie zachodzą one w ogóle. Można też przypuszczać, że przeob­rażenia te będą dużo słabsze u więźniów recydywistów niż u osób pierwszych raz karanych.Inaczej mówiąc hipoteza ta zakłada, że recydywiści mają już tak silnie ukształtowane niekorzystne cechy psychologiczne, że kolejny pobyt w wię­zieniu nie może już ich uczynić gorszymi niż są (niż stali się dawniej, m. inj w czasie pierwszego pobytu w więzieniu), natomiast osoby pierwszy raz ka­rane pod wpływem izolacji stają się „coraz gorsze” i być może coraz bardzie, upodabniają się pod tym względem (postaw, poglądów itd.) do recydywistów.

 

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!