UTRATA SENSU I ZAKRESU NORM

Normy te traciły swój sens i zakres obowiązywania, ponieważ w zależności od tego, co było przedmiotem kradzieży, gdzie i na kim ta kradzież została popełniona, kto i za co został zgładzony, odczuwane to było jako wykroczenie lub jako czyn wartościowy. Dlatego też, jak stwierdza Pawełczyńska (1973), „wszelkie oceny moralności więźniów są uzasadnione tylko wtedy, gdy odnosimy je do takich norm, które mogły funkcjonować w obozowych warunkach i były w tych warunkach naj­ważniejsze” (s. 172).Sytuacje zagrożenia aktywizują najczęściej ujemne emocje takie, jak gniew, a przede wszystkim lęk. Silne pobudzenie emocjonalne powstałe w sytuacji trudnej prowadzi do tego, że aktywność człowieka jest niemal całkowicie sterowana tymi uczuciami.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!