UJAWNIANA PREFERENCJA

Tak więc przestępcy ujawniają prefe­rencję do traktowania tylko niektórych ludzi zgodnie z powszechnie przyję- tymi zasadami moralności, czyli że to, co jest u nich moralnie poprawne („dobre”) oznacza się zbyt dużym stopniem wybiórczości (konkretności), a to co jest u nich moralnie naganne („złe”) cechuje się znacznym stopniem ogólności (uniwersalności)! Teza ta wydaje się zgodna z Piagetowską kon- cepcją rozwoju moralnego (Piaget J., 1967), według której u dziecka, ale nie­kiedy i u ludzi dorosłych istnieją jakby dwie różne moralności, a mianowicie tzw. realizm i autonomia moralna, które choć w zasadzie następują po sobie, nie stanowią jednak faz rozwojowych, ale raczej są pewnymi możliwościami rozwojowymi (Kohlberg L., 1969).

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!