U OSÓB NIEKARANYCH

Stwierdzono też, że u osób niekaranych występuje wysoka korelacja pomiędzy oceną rygoryzmu moralnego ogółu społeczeństwa (kwestionariusz PRM) a poglądami o tych jego reprezentantach, którym przypisują najwyższy rygoryzm moralny (r=0,267, 2=2,35 a<0,0ł), natomiast u przestępców obraź rygoryzmu mo­ralnego ogółu społeczeństwa koreluje najwyżej z poglądami o tych osobach, które spostrzega się jako najmniej rygorystyczne (dla grupy P współczynnik t=0,283, z=2,37 «<0,01, dla grupy R r=0,211, 2=1,93 a<0,05). Może to oznaczać, że przestępcy dochodzą do uogólnionych poglądów o moralności społeczeństwa na podstawie odmiennych przesłanek aniżeli osoby niekarane: spostrzeganie pewnych ludzi jako moralnie „złych” prowadzi u nich do pod­ważania walorów moralnych całego społeczeństwa, natomiast u osób nie­karanych globalny obraz rygoryzmu etycznego społeczeństwa oparty jest raczej na podstawie spostrzegania u konkretnych ludzi cech moralnie pozy­tywnych.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!