TYTUŁ TABELI

Tytuł tabeli (caption). Tekst umieszczany (zazwyczaj) ponad tabelą, stanowiący krótki opis jej treści. Nagłówki (headers) – pierwszy wiersz tabeli zawierający opis danych w poszczególnych kolumnach. Wiersz nagłówkowy jest opcjonalny. Obra­mowanie (borders) linie otaczające tabelę oraz linie wyodrębniające jej poszcze­gólne komórki.  Funkcje do formatowania tabel pozwaląjątworzyć nie tylko proste arkusze z wier­szami i kolumnami. Tabele są również znakomitym i wszechstronnym instrumentem do formatowania wyglądu ekranu.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!