TRAGICZNE POŁOŻENIE WIĘZNIA

Tragiczne położenie więźnia polega nie tylko na tym, że sam jest jednostką anonimową i że inni więźniowie są tak samo anonimowi, ale również na tym, że i funkcjonariusze więzienni widzą go (ich) jako niezróżnicowaną, pozbawioną cech indywidualnych ano­nimową zbiorowość. Jest to sytuacja, która z całą pewnością nie ułatwia funk­cjonariuszom zajmowania się troskami i zmartwieniami więźniów i ich indy­widualną resocjalizacją, szczególnie wówczas, gdy na jednego wychowawcę przypada kilkudziesięciu, a nawet kilkuset więźniów. Sytuacja ta niemal prowokuje, tak funkcjonariuszy, jak więźniów do wzajemnego manipulowania sobą, do przyjmowania postawy makiawelistycznej (por. Jarymowicz M,. 1976) lub obojętności wobec siebie, a częściej do podejrzliwości wzajemnej i obustronnych szykan.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!