SYTUACJE NOWE

Również sytuacje nowe, nieznane, nieokreślone, a więc sytuacje „trudne poznawczo” (Sęk H., 1980, s. 16) mogą ułatwiać realizację zachowań mo­ralnie nagannych, ponieważ osłabiają poczucie własnej tożsamości i osłabiają lub nawet znoszą samokontrolę (Reykowski J., 1973). Zachowania dewiacyjne pojawiające się u osób, które znalazły się w obcym sobie kręgu kulturowym (emigranci) mogą być ilustracją dla tej klasy czynników sytuacyjnych. Postawy i poglądy moralne, poczucie winy i wstydu oraz inne elementy wchodzące w skład mechanizmów samokontroli przestają oelgrywać rolę czynników kierujących postępowaniem moralnym nie tylko pod wpływem sytuacji trudnych, ale również na skutek występowania szczególnych sytuacji społecznych, wśród których duże znaczenie mają: sytuacja anonimowości i sytuacja rozdzielonej odpowiedzialności.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!