SPOSTRZEGANE PODOBIEŃSTWO

Stwierdzono, że spostrzegane podobieństwo (moralne) innych łudzi do samego siebie i sympatia różnicują wskaźniki przynależności ty«h osób do zakresu stosowalności postaw moralnych: do zakresów tych włączane są przede wszystkim osoby spostrzegane jako podobne i sympatyczne, natomiast poza zakres stosowalności usuwa się zwykle osoby nielubiane i spostrzegane jako niepodobne-gorszeod siebie. Poziom samoakceptacji u przestępców wpływa modyfikująco na zależ­ność między zakresem stosowalności postaw’ a spostrzeganym podobieństwem w ten sposób, że optymalna samoakceptacja prowadzi do najbardziej pozy­tywnych postaw wobec osób podobnych i lepszych oraz do osłabienia nega­tywnych postaw w stosunku do niepodobnych-gorszych, natomiast samoak­ceptacja zbyt niska lub zbyt wysoka (ekstremalna) osłabia pozytywne postawy wobec podobnych i lepszych od siebie, nasila zaś negatywne postawy wobec niepodobny eh-gorszych.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!