SPECYFICZNA POSTAĆ SYTUACJI

Specyficzną postacią sytuacji nadmiernie stymulujących są sytuacje polegające na aktywnym uczestniczeniu lub choćby zaangażowanym obser­wowaniu działań innych ludzi, tak silnie aktywizujących emocje jednostki, że przejmuje ona od innych ich aktywność. Jednostce dość łatwo udziela się nastrój podniecenia, jaki panuje w czasie spontanicznej manifestacji politycz­nej, kiedy to „jeden okrzyk wywołuje tysiące okrzyków”, a jedna wybita szyba działa zaraźliwie na demolowanie i niszczenie wszystkiego co tylko można zniszczyć. Antyspołeczna agresja obserwowana w rzeczywistości lub (w mniej­szym stopniu) na ekranie kina czy telewizora osłabia samokontrolę jednostki i prowadzi do uruchomienia takich samych lub podobnych zachowań agre­sywnych (Reykowski J., 1973).

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!