SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Reasumując można przyjąć następujące elementy składowe scenariusza zajęć:wybór tematu lekcji do realizacji na dystans, określenie celów ogólnych i zadaniowych zajęć,  określenie co uczniowie już na ten temat wiedzą, opracowanie programu lekcji (planu lekcji),   dobór odpowiedniej literatury przedmiotu, materiałów audiowizualnych,opracowanie środków dydaktycznych: materiałów uzupełniających, programów komputerowych, baz danych, określenie adresów www itd.,   określenie sposobów postępowania i metod stosowanych przez nauczyciela, przygotowanie zadań do samodzielnego rozwiązywania przez uczniów,szczegółowe określenie standardów wymagań wobec uczniów, zakres i tema­tyka prac pisemnych,   zakres i liczbę konsultacji on-line w sieci lub stacjonarnych,  przygotowanie uczniów do dyskusji i moderowanie konferencji na zadany te­mat,  określenie sposobów motywowania oraz stymulowania dyskusji, określenie organizacji i strony technicznej realizacji lekcji, np.: opracowanie ter­minarza spotkań sieciowych, miejsca umieszczania informacji (biuletyn siecio­wy).

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!