SAMOAKCEPTACJA OPTYMALNA

Przy samoakceptacji optymalnej tendencja do usuwania poza ZS postaw osób gorszych od siebie jest znacznie słabsza i mniej zróżnicowana (Xp=20,0) w porównaniu do analogicznej tendencji występującej przy samo­akceptacji estremalnej (Xp=24,3, a istotność różnic między profilem a-b wy­nosi a<0,01). Ogólnie biorąc samoakceptacja optymalna przyczynia się nie tylko do bardzo silnego i globalnego włączania ludzi podobnych i lepszych do ZS postaw, ale jej znaczenie wydaje się też polegać na neutralizowaniu nega­tywnych postaw moralnych w stosunku do osób gorszych od siebie, a dokład­niej mówiąc powoduje złagodzenie tendencji do usuwania ich poza ZS postaw. Natomiast posiadanie samoakceptacji skrajnej przyczynia się nie tylko do bar­dzo zdecydowanego usuwania osób spostrzeganych jako gorsze od siebie poza ZS postaw, ale pod jej wpływem słabnie też tendencja do obejmowania tym zakresem osób spostrzeganych jako podobne i lepsze od siebie.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!