PRZECIWSTAWNE PRAWA MORALNE

Cokolwiek nam prezentuje, czy będzie to program z cyklu Tylko dla pań, czy też Dla młodych widzów, mogą odbierać to wszyscy.Jakaż więc jest ta nowa, zróżnicowana, wielo­milionowa widownia? Jakie są jej zainteresowa­nia? Czego oczekuje i co znajduje dla siebie w programie? W czym jest zgodna, a w czym rozbieżna?    Dw:a przeciwstawne prawa moralne rządzą te­lewizją. Albo pójdziemy w kierunku całkowitego braku odpowiedzialności („i tak nie zadowoli się gustów wszystkich”), albo. w kierunku odpowie­dzialności najwyższego rzędu (program dla ‚„wi­dza wymagającego”). Albo — albo. Innej możli­wości nie ma.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!