PODAWANE LICZBY

Do niedawna podawano liczbę: siedem milionów, po­tem — jedenaście-milionów,1 teraz już-— trzyna­ście, a nawet piętnaście milionów. Nie wiem  już gdzie, ale natknąłem się i na taką liczbę widzów: dwadzieścia jeden milionów!Jedno jest pewne, w chwili gdy książka ta ukaże się drukiem, cała ta statystyka będzie już nieaktualna… Dlatego, nie opierajmy się na wciąż rosnących cyfrach, nie mogą nam bowiem służyć do podsu­mowań i uogólnień. Pozwólcie więc, że sam spró­buję bez uciekania się do pomocy statystyki prze­prowadzić kilka najprostszych obliczeń. Być mo­że, że ten prymitywny sposób pozwoli nam uświa­domić sobie realne, ludzkie treści tych wymia­rów, z którymi już dziś spotyka się telewizja.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!