PLANUJĄC LEKCJE

Planując lekcje należy pamiętać, że grupa uczniów nie powinna być większa ani­żeli 30-35 uczniów. Im młodsi są uczniowie, tym mniejsza grupa. W przypadku du­żych grup w lekcji uczestniczyć powinno kilku nauczycieli. Klasa winna być podzielona na grupy 4-6 osobowe. Dobre rezultaty uzyskuje się w przypadku pracy dwóch klas będących od siebie w dużej odległości.Ważną czynnością działania nauczyciela jest przygotowanie pizewodnikaz treściami dotyczącymi obsługi użytkowanych programów w systemie „krok po kroku” bądź stanowiącego kompendium wiadomości o wykorzystywanych programach.Zaprezentowany scenariusz narzuca pewien model działania, przy zachowaniu dużej swobody wyboru drogi poczynań, stylu pracy itd.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!