OCHRONA MORALNEGO OBRAZU

Okazało się mianowicie, że przestępcy (recydywiści w nieco mniejszym stopniu niż pierwszy raz karani) oceniają własny rygoryzm nietrafnie jako tak samo wysoki, jak czynią to ludzie niekarani (czyli ich samoocena moralna jest obronnie zawyżona), przede wszystkim jednak stwierdziliśmy, że obie grupy przestępców dokonują „korzystnego porównania” swego postępowania z postępowaniem innych ludzi z otoczenia, uznając, że rygoryzm tych ludzi jest taki sam, a najczęściej znacznie niższy od własnego rygoryzmu. Uzna­liśmy, że porównanie to chroni ich moralny obraz samego siebie przed utratą optymalnej równowagi poznawczej i jest to silnym argumentem na rzecz tezy o obronnym zniekształceniu rygoryzmu etycznego ludzi. Poczyniliśmy również uwagi odnoszące się do reso­cjalizacji przestępcy.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!