OCENY I NORMY MORALNE

Są autorzy (np. Pawełczyńska A., 1973), którzy uznają, że oceny i normy moralne powstałe i funkcjonujące w sytuacjach normalnych nierzadko tracą swój sens, jeśli przykładane są do sytuacji ekstremalnego zagrożenia występu­jącego w obozie koncentracyjnym (gdzie zresztą oprócz zagrożenia występo­wały też liczne i przewlekłe deprywacje, przeciążenia itd.), ponieważ przeby­wający w niej ludzie wytwarzali własne, swoiste oceny dobra i zła moralnego, dostosowane do warunków ich egzystencji. Tak samo jak nie sposób przykładać europejskich kategorii moralnych do kultury Indian Zuni czy Dobu (Benedict R., 1966), tak też nie można przykładać ocen moralnych z warunków i okolicz­ności normalnych do tych jakie występowały w obozach koncentracyjnych.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!