NIEWIELKA LICZEBNOŚĆ BADANYCH GRUP

Niewielka liczebność badanych grup nie pozwala jednak uwzględnić zna­czenia takich zmiennych niezależnych jak przynależność do podkultury wię­ziennej i pozycja społeczna w niej zajmowana, zakres i intensywność związków z osobami pozostającymi na wolności, stosunki interpersonalne z funkcjona­riuszami więziennymi itd. Jednak z drugiej strony pewne aspekty sytuacji więziennej są takie same dla wszystkich skazanych (pozbawienie wolności, pozbawienie dóbr materialnych, pozbawienie kontaktów heteroseksualnych itp.), niezależnie od jednostkowej sytuacji każdego z nich. Nie można też wykluczyć, że owe wspólne dla wszystkich dolegliwości więzienne wywierają zasadniczy wpływ na osobowość skazanych, a zróżnicowany czas trwania tych dolegliwości różnicuje też zakres zmian dokonujących się w ich osobowości.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!