NA ŁAWIE OSKARŻONYCH

W przekonaniu przestępców, na ławie oskarżonych i w celi więziennej winni się znaleźć obok nich, a może nawet zamiast nich, osoby po­szkodowane, potępiające i wielu innych ludzi z otoczenia. Jeśli zaś w rzeczy­wistości wyrok skazujący osób tych nie obejmuje, to rzecz jasna oznacza to, że przestępca jest przekonany, iż przebywając w więzieniu cierpi nie tylko i nie przede wszystkim za własne wykroczenia, ale również za wykroczenia tych, którzy znajdują się na wolności, a nawet decydują (funkcjonariusze, organa sprawiedliwości) o jego losach.Należy również zwrócić uwagę na fakt, że przestępca może posiadać nawet bardzo pozytywne postawy moralne i przypisywać tym postawom szeroki zakres stosowalności, a także posiadać predyspozycje osobowościowe do prze­żywania poczucia winy, ale ich potencjał regulacyjny będzie mimo to ogra­niczony, właśnie na skutek występującej u niego również skłonności do zaprze­czania osobistej odpowiedzialności za popełnione wykroczenia lub przynaj – mniej do rozkładania jej na wielu ludzi.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!