MOC DYSKRYMINACYJNA

Moc dyskryminacyjna (nt) dla poszczególnych skal kwestionariuszy wahała się od 0,68 do 0,94 a rzetelność (rtt) od 0,69 do 0,93 za wyjątkiem skali V (namawianie do złego), dla której >*((=0,40 (PNM) i 0,56 (PRM). W poszczególnych skalach obu kwestionariuszy wynik surowy mieścił się w przedziale 0 – 48 punktów, natomiast w skali V kwestionariusza PRM wynik ten mieścił się w przedziale 0-36 punktów. Dla każdej skali osobno oraz dla całego kwestionariusza PNM i PRM obli­czono też normy stenowe. Trafność kwestionariusza PNM obliczono przez zbadanie jego związku za pomocą współczynnika korelacji rangowej Kendalla, z kwestionariuszem poczucia winy (KPW) opracowanym przez Koftę, Brze­zińskiego i Ignaczaka (1977). Okazało się, że wartość współczynnika korelacji wynosi ,,t” = 1,77 i przy 2=4,30 jest on istotny na poziomie a<0,01. Nie ustalono natomiast trafności kwestionariusza PRM, ponieważ, według ro­zeznania autora, nie ma kwestionariuszy, które mogłyby być porównywane z techniką PRM.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!