IZOLACJA WIĘZIENNA

Izolacja więzienna jest środowiskiem, w którym bezpośrednie i pośrednie stosunki interpersonalne więźnia są znacznie ograniczone. Jego zachowania moralne są w przeważającej mierze skierowane wobec niewielkiej grupy więź­niów (towarzyszy z celi) i funkcjonariuszy (oddziałowych, wychowawców). Więzień nie ma okazji do określonego postępowania moralnego w stosunku do dzieci, kobiet, ludzi starych, znacznie ograniczone są jego relacje (także o    charakterze moralnym) w stosunku do własnej rodziny, przyjaciół, pod­władnych i przełożonych, a wiele elementów, tzw. sytuacji egzystencjalnych {Tomaszewski T., 1975) nie występuje w więzieniu w ogóle.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!