FORMALNOPRAWNE KRYTERIA

Są to więc osoby, które biernie znoszą („tolerują”) swoją skrajnie niską samoakceptację i nie robią nic, aby ten stan rzeczy zmienić. Obie grupy przestępców, to znaczy recydywiści i pierwszy raz karani mają podobne, na ogół negatywne postawy wobec wszystkich norm moralnych, nie różnią się pod względem powiązań między poszczególnymi postawami, mają podobnie wąskie zakresy stosowalności postaw, nie różnią się też spostrze­ganym podobieństwem i sympatią do innych ludzi ani pod względem poziomu samoakceptacji. Oznacza to, że formalnoprawne kryteria klasyfikacji prze­stępców na pierwszy raz karanych i recydywistów nie odzwierciedlają różnic psychologicznych między nimi: cechy antyspołeczne odnoszące się do właści­wości grupowych są jednakowe u recydywistów’ i pierwszy raz karanych.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!