FORMA NAUCZANIA

W związku z tym ta forma nauczania musi bazować na sprawdzonych technikach dydaktycznych jak: grupy robocze, prezentacje, konferencje, dyskusje panelowe itd. Nie da się oczy­wiście uniknąć tego co spędza sen z oczu niejednemu studentowi i uczniowi, czyli form weryfikacji wiedzy i postępu w nauce. W warunkach braku bezpośredniego kon­taktu między studentami, techniki pracy w grupach roboczych są najbardziej efek­tywną formą pracy w sieci. Seminaria tradycyjnie gromadzą uczniów, z których każdy przedstawia wcześniej przygotowany referat.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!