FAZOWY CHARAKTER

Można też sądzić, że tzw. „fazowy charakter reaktywności więźniów” (Waligóra B., 1974) związany jest ze stałym procesem zapewniania sobie optymalnego poziomu aktywacji poprzez poszukiwanie silnych doznań, uwalnianie się od ich nadmiaru, unikanie ich i ponowne poszukiwanie./Jeśli więzień wychodzi na wolność w stanie znacznego niedoboru stymulacji lub też w stanie przeciążenia stymulacją (stresową), wtedy niemal natychmiast może on popełnić nowe przestępstwa, wykroczenia chuligańskie, uczestniczyć w libacjach alkoholowych i ekscesach seksualnych, ponieważ w ten sposób odzyskuje optymalny dla siebie poziom aktywacji. Jest to prawdopodobnie jeden z ważniejszych mechanizmów recydywy przes­tępczej.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!