DYSPOZYCJE OSOBOWOŚCI

Przede wszystkim można podejrzewać, że kwestionariusz do badania tej dyspozycji osobowościowej jest silnie obcią­żony zmienną aprobaty społecznej, czyli że przy jego wypełnianiu występuje ludzi znaczna tendencja do dawania odpowiedzi społecznie pożądanych. Znaczyłoby to, że właściwie nie wiadomo czy wysoka punktacja w tym kwes­tionariuszu oznacza posiadanie rzeczywiście wysokiego poczucia winy, czy też oznacza jedynie dużą dbałość o aprobatę społeczną, ‚frzeba pamiętać, że przestępcy, a szczególnie recydywiści o psychopatycznych cechach osobo­wości potrafią nieraz doskonale symulować uczucie żalu, współczucia, mitości oraz markować poczucie winy, aby zyskać sobie w ten sposób uznanie i sym­patię otoczenia. Powiada się też, że mają oni szczególną skłonność do kłamstw, mieszania fantazji z rzeczywistością i że są „mistrzami w wyciskaniu łez z oczu naiwnych kobiet” (Hare R.D., 1970).

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!