DOSTARCZENIE OPTIMUM POBUDZENIA

Tak jak w przypadku niedoboru stymulacji jednostka poszukuje jej po to, aby dostarczyć sobie optimum pobudzenia, tak w przypad­ku przeciążenia stymulacją unika zbyt silnych i zróżnicowanych bodźców i szu­ka okazji do uwolnienia się od nadmiaru pobudzenia. W ten sposób może się pojawić tzw. agresja obronna, która jest reakcją na nadmiar stymulacji i służy jej zmniejszeniu (Reykowski J., 1977). Z drugiej strony reakcją na nadmiar stymulacji może być niepodejmowanie kolejnych aktów agresji w celu podwyż­szenia poziomu pobudzenia (zjawisko moralnie pozytywne), a także niepodej­mowanie aktywności społecznie wartościowej (zjawisko moralnie ujemne) na skutek przeciążenia aktywacją i dominującą wówczas potrzebą „ciszy i spo­koju”.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!