DOKONANA KONFRONTACJA

Przestępcy oczekują raczej tego, aby inni ludzie, a nie oni sami, poprawili rygoryzm moralny i dostosowali się do ich poziomu etycznego. Dokonywana przez nich konfrontacja własnego rygoryzmu moralnego z analogicznym ry­goryzmem otoczenia wypada najczęściej zdecydowanie na ich korzyść, chro­niąc moralny obraz „własnego ja” przed utratą optymalnej równowagi po­znawczej. Pozwala im to kontynuować aktywność przestępczą bez uszczerbku dla poczucia własnej (moralnej) wartości. Konfrontacja ta niejako uwalnia przestępców od obowiązku kontrolowania i korygowania własnych działań antyspołecznych i chroni ich przed aktywizacją poczucia winy w stosunku do osób poszkodowanych, ponieważ ich rygoryzm moralny stawiają znacznie niżej od rygoryzmu własnego; z tego punktu widzenia poczucie winy może się co najwyżej odnosić cło osób z najbliższej rodziny, których rygoryzm ocenia się wyżej od własnego.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!