DEPRYWACJA INFORMACYJNA

Deprywacja informacyjna obejmująca wiele ważnych informacji społecznych, stawia więźnia w obliczu sytuacji niejasnej, wieloznacznej i nieokreślonej. Sytuacja ta ułatwia reali­zację zachowań moralnie nagannych zarówno dlatego, że osłabia poczucie tożsamości (por. s. 82) jak i dlatego, że prowadzi do projekcyjnego spostrzega­nia otoczenia (Sęk H., op. cit., por. też punkt 2.2 na s. 32). Dopuszczenie więźnia do bardzo skąpych informacji o świecie i ograniczenie jego aktywności poznawczej sprzyjać może subiektywizmowi spostrzegania, przyczyniać się do tego, że odbiór i interpretacja własnej sytuacji, zdarzeń zewnętrznych, zacho­wań innych ludzi itd. odbywać się będzie przez pryzmat jego negatywnych nastawień emocjonalnych i przez pryzmat antyspołecznych doświadczeń.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!