CZYNY AGRESYWNE

Wydaje się bowiem, że na przykład niektóre czyny agresywne można wiązać z mechanizmem kom­pensacji, a więc z dążeniem do podwyższenia (lub potwierdzenia) poczucia własnej wartości. Napięcia w obrębie fizycznych właściwości „własnego ja” mogą więc być ważnym źródłem motywacji do podejmowania działań agre­sywnych i brutalnych zmierzających do podwyższenia własnej, fizycznej (a przez to i psychologicznej) wartości. Podejmowanie takich działań jest tym bardziej prawdopodobne, jeśli uwzględnimy, że przestępcy uznają zachowa­nia odwetowe (mściwość) jako słuszny sposób postępowania (por. postawy osób P wobec normy II — „nie należy być mściwym”).

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!