CIĄGŁY WZROST WIDOWNI

Nie chodzi nawet o to, by zliczyć na palcach lu­dzi, którzy oglądają dany program o jakiejś okre­ślonej godzinie, ale o zbadanie potencja! 1- nych możliwości widowni telewizyjnej, podanie jej rozmiarów w dowolnym nawet przy­bliżeniu. Telewizję dzisiaj charakteryzuje rozwój, a prze­de wszystkim ciągły wzrost jej widowni. Proces rozpowszechniania się telewizji w świecie doko­nuje się z fantastyczną wprost szybkością.’ Na­wet stosunkowo dokładne dane dotyczące liczby widzów, którzy oglądają programy moskiewskie, dezaktualizują się dosłownie z dnia na dzień.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!