CHWILOWE POBUDZENIE

Pobudzenie to może być chwilowe (np. ulegając chwilowemu gniewowi człowiek łamie uznawane normy społeczne okazując zachowanie napastliwe, agresywne, brutalne) lub występuje w formie przewlesk- !ej) gdy człowiek czuje się przez dłuższy czas „owładnięty przez emocje”, co w niektórych przypadkach przewlekłego lęku może np. prowadzić do aktów samobójstwa, które potępia się w stanie normalnego (umiarkowanego) pobu­dzenia emocjonalnego (Reykowski J., 1968, s. 331).W odróżnieniu od sytuacji trudnych polegających na deprywacji sensorycz- nęj (por. s. 79) można też mówić o sytuacjach trudnych związanych z nad­miarem bodźców wzrokowych, słuchowych, kinestetycznych i innych. Są to sytuacje prowadzące do stanu ogólnego pobudzenia organizmu, przekraczają­cego poziom optymalny.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!