Kategoria Telewizja i my

NIEWĄTPLIWIE INTERESUJĄCE

Nie mówię już o tym, że niewątpliwie intere­sujące jest przebadanie samej specyfiki nowej sztuki (lub widowiska, nie będziemy na razie spierać się o słowa), określenie jej miejsca wśród innych sztuk, takich jak teatr czy film, których obecność na Parnasie u nikogo nie budzi wątpli­wości. Wreszcie istnieje — wymieńmy na pierwszym miejscu przed innymi — potrzeba […]

WSZELKIMI SPOSOBAMI

Czy wreszcie wszelkimi sposobami stara się zastąpić sztukę naj­różniejszymi jej imitacjami?Prawdopodobnie w naszym programie telewi­zyjnym spotkać można zarówno pierwsze, jak drugie przejawy. Które z nich przeważają? Jaki okaże się przy rozpatrzeniu wszystkich pozyty­wów i negatywów wynik ostateczny? Wcale nie twierdzę, że wszystkie sygnalizowa­ne tutaj problemy powinny zostać omówione w ramach niewielkiej publikacji. Jedno jest pew­ne, […]

REZYGNACJA Z TEORII

Może zrezygnować całkowicie również z teorii?Czy telewizja jest sztuką? Trochę naiwnie jest (zastanawiam się nad odpowiedzią już drugi dzień) rozstrzygać to zagadnienie teoretycznie, opierając się na domysłach, trochę zakrawa to na szarlatanerię. Przypominają mi się słowa Bal­zaka „o rozumowaniu tam, gdzie należy kierować się uczuciem”.  A może sformułować pytanie inaczej. Czy prze­żyłem przed telewizorem owe […]

BOHATER OPOWIADAŃ

Bohater jednego z opowiadań Zoszczenki nie może zrozumieć, dlaczego dziewczęta przestały i zwracać na niego uwagę! Przyczyn dopatruje się w tym, że może nieodpowiednio śię ubiera lub ; nie bywa tam gdzie należy. Nie przychodzi mu tylko do głowy, że się zestarzał i przestał być interesujący… A u Lwa Tołstoja natknąłem się niedawno na następujące […]

TAJEMNICZE TAŚMY

Był to okazały starszy mężczyzna (dziś niewątpliwie inaczej oceniłbym jego wiek), chodził w szerokiej kurtce, a niekiedy wracał do domu za­jeżdżając na podwórze dorożką. Nieraz przygląda­łem sięt jak wynosił z wolantu i niósł do siebie na górę okrągłe, płaskie puszki.Na galeryjkach z podnieceniem i nie wiem dla­czego szeptem mówiono, że Jefimow przechowuje w domu filmy […]