Kategoria Telewizja i my

WYNALEZIENIE TELEWIZJI

Dobrze, że telewizja nie została wynaleziona w latach dwudziestych! Wszystko bowiem odcią­gałoby wówczas potencjalnych telewidzów od pro­gramu: czy byłyby to żywiołowo organizowane wiece, czy też uczestnictwo w „masowych wido­wiskach”! Cóż, były to, jak wiemy, czasy roman­tyczne. Ludzie jeszcze nie chcieli być tylko wi­dzami.W latach trzydziestych telewizja też nie absor­bowałaby w zasadzie ludzi. Praca agitacyjna, bu­dowy […]

BIERNOŚĆ DUCHOWA

Bierność duchową, nieodpowiedzialność moral­ną, obojętność dla drugich — oto co wyrabia w nas telewizor, który wdarł się do naszych mieszkań. Czyni to przy tym w sposób przyjem­ny zabawiając nas i mamiąc rozrywką z jednako­wą gorliwością między piątą po południu a dzie­siątą wieczorem. Czyż tak nie jest? Oczywiście, tak.Coraz częściej zaczyna się utożsamiać telewizję z negatywnymi […]

ZAMKNIĘCIE W SWOIM ŚWIECIE

Istotnie tak jest. Lecz jednocześnie nie pozwala nam ona zamknąć się w naszym małym światku, czterech ścianach mieszkania, narzuca nam bo­wiem obecność całego świata.Czy telewizja ujednolica nasze gusty, nasze są­dy?Tak, Ale występuje również jako wielka propa­gatorka kultury, nieskończenie poszerza naszą wiedzę o człowieku, o społeczeństwie, o sztuce. Niejako sama informuje nas o tym, co zostało […]

PRAKTYCZNE ZNACZENIE

W swoim czasie niejako analogiczną możliwość stworzyło krytyce kino. Oto co pisał na ten temat Bela Balasz:„Dla teorii sztuki kinematografia stworzyła za­dziwiającą, nie mającą w historii precedensu, mo­żliwość obserwowania praw rządzących rozwojem sztuki niemalże od chwili jej narodzin[…]. Po raz pierwszy mieliśmy okazję obserwowania genezy nowej formy artystycznej i opisania dokładnego wszystkich okoliczności jej powstania […]

WIEK TELEWIZJI

Jest to, wydaje się, ten rzadki, realny przypadek, gdy teoria może nie tyl­ko wysnuwać wnioski z praktyki, ale ją wyprze­dzać. Antycypować jej dokonania. Przewiduje je. Wedle słów tegoż samego Beli Balasza teoria mo­że stać się tu swoistego rodzaju „prateorią”, a na­wet odegrać rolę Kolumba.Lecz nie tylko to.Telewizja ze względu na swój młody wiek, ze względu […]