BRAK RÓŻNIC

Brak różnic lub niewielkie różnice między P i R mogą wynikać z „uśrednienia” rezultatów odnoszących się do osób przebywających w izolacji więziennej zaledwie kilka miesięcy i przebywających w niej ponad dwa lata, a w wypadku recydywistów •cztery i więcej lat.Zdecydowano, że hipoteza 12 weryfikowana będzie na podstawie współ­czynnika korelacji rangowej t Kendalla pomiędzy czasem pobytu w więzieniu a wartościami poszczególnych zmiennych zależnych (wskaźnikami postaw, poglądów, poczucia winy itd.) osobno dla grupy P i R. Okazało się jednak, że wszystkie (!) te współczynniki i to w odniesieniu do obu grup badanych oscy­lują wokół zera wskazując tym samym na brak powiązań między zmienną nie­zależną i zmiennymi zależnymi, a mówiąc dokładniej na brak prostej zależ­ności liniowej między czasem pobytu w więzieniu a wskaźnikami postaw moral­nych, samoakceptacji, poczucia krzywdy itd.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!