BADANIE KWESTIONARIUSZAMI

Badanie kwestionariuszami PNM i PRM uzupełniano techniką skal sza­cunkowych ciągłych w celu ustalenia:) zakresu stosowalności postaw moralnych,poglądów wobec rygoryzmu moralnego osób z otoczenia społecznego.W pierwszym wypadku badany miał ocenić, czy wobec takich osób, jak: matka, ojciec, koledzy, funkcjonariusze więzienni, milicjanci, nauczyciele itp., należy respektować poszczególne normy moralne, to znaczy należy sza­nować własność tych osób, pomagać im itd. W drugim wypadku należało ocenić, czy osoby te (matka, ojciec, koledzy…) same przestrzegają norm, tj. pomagają innym, mają cywilną odwagę itp. W obu wypadkach prezento­wano badanemu 7 – centymetrowe skale graficzne ciągłe, na których miał zaznaczyć swoje stanowisko (dla każdej normy osobno) wobec 16 postaci z otoczenia społecznego.

Mam na imię Henryk, a Ty znalazłeś się na tym blogu, prawdopodobnie, ponieważ szukałeś czegoś związanego ściśle z techniką. Jeśli tak to dobrze trafiłeś, jest to miejsce idealne dla Ciebie!